Nederlandse financiële sector stelt taxonomie op voor vergroening

Bedrijven die niet vergroenen komen mogelijk in de toekomst minder makkelijk aan zakelijk krediet. De Nederlandse financiële sector stelt hier voor een taxonomie op. Dit blijkt uit een onlangs verschenen artikel in het financiële dagblad.

Wat is de taxonomie?

Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders eisen dat hun klanten en de bedrijven waar ze investeren hun CO₂-uitstoot reduceren. Ze zeggen alleen degenen van krediet te willen voorzien die onderdeel zijn van de toekomst. De taxonomie is een gedetailleerde lijst met economische activiteiten waarvan de Europese commissie vind dat die bijdragen aan de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken het broeikasgas met 49% te reduceren in 2030 t.o.v. 1990. In 2050 moet dat percentage uitkomen op 95%. Maar er zijn meer criteria. Een bedrijf dat water vervuilt draagt ook niet bij aan klimaatdoelen.

Waarom een taxonomie

Als de klimaatdoelen gehaald willen worden is het nodig veel privaat geld aan te trekken. 280 miljard tot 2050. De taxonomie moet helderheid geven aan investeerders om te beoordelen wat nou precies “groen” is.

Wie gaan de taxonomie gebruiken?

Nu nog niemand behalve vermogensbeheerders die een groenfonds in de markt zetten moeten laten zien hoe ze de groene encyclopedie gebruiken.

Hoe gaan de financiële instellingen de taxonomie gebruiken

Als duidelijk is wat groen is en wat niet, is het voor beleggers die duurzaam willen makkelijker om beslissingen te nemen. Het kan ook als verantwoording worden gebruikt naar klanten den de buitenwereld om te bekijken hoe groen jouw beleggingen of leningen zijn. Het kan ook een hulpmiddel zijn om bedrijven in beweging te krijgen. Het is niet zo dat banken “bruine” bedrijven helemaal niet meer van krediet gaat voorzien. Daar zal naar verwachting een té grote tegenlobby voor ontstaan. Maar het is wel een mooie tool om deze bruine bedrijven te sturen naar een groene mindset.

Wat betekent dit voor jou als ondernemer

Dat je bewust moet zijn van je bedrijfsvoering en mee moet denken met de toekomst. Als je niet bijdraagt aan de verduurzaming van de wereld zul je uiteindelijk meer moeite krijgen met het verkrijgen van krediet. Of het kan betekenen dat je wel kunt lenen maar tegen minder gunstige tarieven. Wellicht komen er wel “bruine” en “groene” zakelijke kredieten. De tijd zal het leren.

Zelf een kredietbehoefte?

TIP: Ook behoefte aan zakelijk krediet? en kom je erbij je huisbank niet uit? Zakelijk krediet vergelijken doe je eenvoudig via onze website. Er komen steeds meer aanbieders die via een platform financiering aanbieden en trachten daarmee sneller te zijn dan de traditionele grootbanken.

floryn_logo_aanvragenNEW_10_zakelijk_krediet_vergelijkenNL

vanaf 4,0% rente vanaf 3,6% rente vanaf 2% rente
vanaf €1.000 vanaf €10.000 vanaf €5.000
Geen afsluitkosten Geen afsluitkosten Geen afsluitkosten
Zonder jaarcijfers Zonder jaarcijfers Jaarcijfers nodig
Jaaromzet min. - Jaaromzet min. 100k Jaaromzet min. 100k
KvK min. 1 jaar KvK min. 6 mnd KvK min. 2 jaar
AanvragenAanvragenAanvragen

Plaats een reactie